FANDOM


Сторінку призначено для обліку термінів, що потребують змін, а також пропозицій нових термінів, яких вимагає час.

Назва терміну Значення терміну Примітка
1. аналоговий сигнал вид сигналу, який створюється в електронних та електромагнітних пристроях за технологією модуляції або демодуляції для забезпечення електрозв'язку новий
2. цифрові дані закодовані цифровим способом аналогові сигнали, зафіксовані на матеріальному носії та доступні для обробки телекомунікаційними системами на заміну
3. обробка цифрових даних фіксація цифрових даних в результаті їх введення, збирання, зчитування, реєстрації, приймання, а також їх зміна шляхом перетворення, компіляції, форматування, обчислення, видалення чи інших операцій з модифікації, які здійснюються з метою зберігання, обігу таких даних або відтворення комп'ютерної інформації новий
4. телекомунікаційна система сукупність технічних, електронних, електромагнітних пристроїв та комп'ютерних програм, призначених для автоматизації обробки цифрових даних, їх обігу та/або зберігання на заміну
5. комп'ютерна інформація цифрові дані, зміст яких в результаті обробки комп'ютерними засобами відтворюється у вигляді будь-яких знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи інших сигналів, доступних для сприйняття (інтерпретації) людиною новий
6. кабельна каналізація електрозв'язку обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів електрозв'язку, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для вводу кабелів і розміщення обладнання електромагнітних ліній зв'язку на заміну
7. канал кабельної каналізації електрозв'язку окремо виділені місця в колекторах, колодязях, тунелях, акведуках, шляхопроводах, на мостах, мостових переходах, естакадах, трубопроводах, а також інші надземні та підземні інженерні споруди, що призначені для прокладання або використовуються для прокладання магістральних, з'єднувальних та розподільних проводових і оптоволоконних кабелів електрозв'язку, а також розміщення супутніх лінійних технічних засобів електрозв'язку на заміну
8. канал електрозв'язку комплекс обладнання та електромагнітних ліній зв'язку, утворений між двома пунктами мережі електрозв'язку, і який характеризується смугою частот та/або швидкістю передачі аналогових сигналів на заміну
9. телекомунікації вид електрозв'язку, призначений для обігу цифрових даних на заміну
10. телекомунікаційна мережа сукупність каналів електрозв'язку, технічних засобів електрозв'язку, телекомунікаційних систем та програмного забезпечення, призначених для термінації трафіку між кінцевим обладнанням, в тому числі забезпечення доступу абонентів до інформаційних ресурсів на заміну
11. мережа доступу частина мережі електрозв'язку між пунктами закінчення цієї мережі та найближчим вузлом (центром) комутації включно у межах електромагнітних ліній зв'язку на заміну
12. термінація трафіка встановлення, підтримка фізичного та/або логічного з'єднання для трансляції сигналів в мережах електрозв'язку, в тому числі забезпечення сеансів обігу цифрових даних в телекомунікаційних мережах на заміну
13. технічні засоби електрозв'язку обладнання електрозв'язку, станційні та лінійні споруди, канали кабельної каналізації електрозв'язку, призначені для утворення мереж електрозв'язку та вузлів комутації каналів електрозв'язку на заміну
14. транспортна мережа мережа електрозв'язку, в тому числі телекомунікаційна мережа, призначена для термінації трафіка між підключеними до неї мережами доступу та/або іншими транспортними мережами на заміну
15. трафік потік сигналів, що транслюються у визначений інтервал часу в мережах електрозв'язку, в тому числі в телекомунікаційних мережах, який характеризується обсягом, напрямком трансляції, її інтенсивністю та/або іншими кількісними чи якісними показниками на заміну
16. комп'ютерний засіб телекомунікаційна система, призначена для автоматизованого відтворення комп'ютерної інформації новий
17. електрозв'язок процеси передавання, випромінювання та/або приймання аналогових сигналів по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних лініях зв'язку на заміну
18. комп'ютерна програма вид цифрових даних, призначених для автоматизації функціонування телекомунікаційних систем, в тому числі комп'ютерних засобів новий
19. обіг цифрових даних приймання, передавання цифрових даних в телекомунікаційних мережах або між пристроями телекомунікаційних систем новий
20. відтворення комп'ютерної інформації процес створення в результаті обробки цифрових даних будь-яких знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи інших сигналів, доступних для сприйняття (інтерпретації) людиною новий
21. інформаційний ресурс (контент) ідентифікована сукупність цифрових даних, які за змістом можуть бути джерелом комп'ютерної інформації для особи, що має доступ до телекомунікаційної системи, в тому числі з використанням телекомунікаційних мереж новий
22. програмне забезпечення сукупність комп'ютерних програм, адаптованих до них інформаційних ресурсів та документів, які встановлюють порядок та/або правила їх експлуатації, використання чи захисту новий
23. електромагнітна лінія зв'язку частина будь-якого фізичного середовища, електромагнітні властивості якого забезпечують перенесення (трансляцію) аналогових сигналів між пристроями їх приймання-передавання (випромінювання) без комутації з іншими новий
24. мережа електрозв'язку сукупність каналів електрозв'язку та технічних засобів електрозв'язку, призначених для трансляції аналогових сигналів між кінцевим обладнанням на заміну
25. комунікації сукупність взаємообумовлених сигналів, спрямованих на вирішення завдань спілкування обговорення
26. протиправний інформаційний ресурс (контент) інформаційний ресурс (контент), що містить інформацію, поширення якої підпадає під ознаки злочину, передбаченого Кримінальним Кодексом України новий