FANDOM


Назва нового (оновленого) терміну Редагувати

комп'ютерна інформація


Текст значення нового терміну Редагувати

цифрові дані, зміст яких в результаті обробки комп'ютерними засобами відтворюється у вигляді будь-яких знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи інших сигналів, доступних для сприйняття (інтерпретації) людиною


Чинний термін Редагувати

(Назва, значення чинного терміну з посиланням на Закон (за наявності), або варіанти доктринального чи нормативного тлумачення з посиланням на джерело або без посилання)

Чинного не існує

  • варіант нормативного тлумачення: відсутній


Приклади тотожних або близьких за змістом термінів, використаних у іноземних або міжнародних нормативно-правових актах Редагувати

(Назва, значення, посилання)


Обсяг терміну: Редагувати

Перелік термінів, що є похідними Редагувати

інформація в комп'ютерних мережах

Перелік термінів, від яких обговорюваний термін походить Редагувати

комп'ютер, інформація, цифрові дані

Науковий коментар терміну з точки зору технічного фахівця Редагувати

Видається не досить виправданим ототожнювати термін "комп'ютер" із "цифровим комп'ютером". Адже існують також нейронні[1]], оптичні[2], аналогові[3] комп'ютери тощо. Відповідно визначення терміну "комп'ютерна інформація" не слід звужувати до цифрових даних...


Науковий коментар з точки зору гуманітарія, юриста Редагувати

Комп'ютерна інформація - це текстова, графічна чи будь-яка інша інформація (дані), яка існує в електронному вигляді, зберігається на відповідних носіях і може створюватись, змінюватись чи використовуватись за допомогою АЕОМ. [4]

Науковий коментар з точки зору філолога Редагувати

(етимологія слова-назви, оцінка досконалості побудови речення, в якому уособлюється зміст терміну)