FANDOM


Назва нового (оновленого) терміну Редагувати

телекомунікації

Текст значення нового терміну Редагувати

вид електрозв'язку, призначений для обігу цифрових даних

Чинний термін Редагувати

(Назва, значення чинного терміну з посиланням на Закон (за наявності), або варіанти доктринального чи нормативного тлумачення з посиланням на джерело або без посилання)

передавання,випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах (Закон України "Про телекомунікації" [1])

Приклади тотожних або близьких за змістом термінів, використаних у іноземних або міжнародних нормативно-правових актах Редагувати

Обсяг терміну: Редагувати

Перелік термінів, що є похідними Редагувати

телекомунікаційна мережа, телекомунікаційна система

Перелік термінів, від яких обговорюваний термін походить Редагувати

комунікації

Науковий коментар терміну з точки зору технічного фахівця Редагувати

Науковий коментар з точки зору гуманітарія, юриста Редагувати

Як слушно зауважує А.В. Вінаков, термін «телекомунікації» як і «інформація» є багатоаспектним і має досить багато визначень: «передача і приймання будь-яких знаків, сигналів зображення і звуку за допомогою електромагнітних засобів зв’язку (кабельного, оптичного, радіозв’язку)», «дистанційний зв’язок», «форма зв'язку, спосіб передачі інформації на великі відстані» тощо. Як можна побачити, усі ці дефініції об’єднує єдина дія – перенесення інформації у просторі, що є ключовим у даному терміні [Вінаков А. В. Поняття інформаційно-телекомунікаційних систем та прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю, яка здійснюється з їх використанням / А. В. Вінаков // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 22 листопада 2013 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х : ХНУВС, 2013. – С. 192-194.]. Згідно з Великою радянською енциклопедією префікс теле... походить від грец. téle — вдаль, далеко, відповідно до словника Ожегова теле - це перша частина складних слів зі значенням, що стосується роботи з далеких відстаней різними засобами зв'язку. Відтак, під час надання визначення такого похідного терміну як "телекомунікаційна система" слід обов'язково це враховувати. Тому передача змісту терміну "комп'ютерний засіб" через дефініцію "телекомунікаційна система" видається не зовсім правильною, адже комп'ютерний засіб не завжди забезпечує передачу інформації на великі відстані за допомогою системи зв'язку, як от в комп'ютерній мережі тощо.

Науковий коментар філолога Редагувати

(етимологія слова-назви, оцінка досконалості побудови речення, в якому уособлюється зміст терміну)

Література де зустрічається термін "Телекомунікації":

Пескова С. А.. Сети и телекоммуникации/ А. В. Кузин, А. Н. Волков. - К.: ..., 2007. - С. 351.

Мардер Н.С.. Современные телекоммуникации / К.: ИРИАС, 2006. - С. 383.