FANDOM


Протягом останніх років спостерігається активний розвиток України як інформаційного суспільства та законодавства в цій сфері. Багато питань у сфері доступу до інформації та обмежень, які стосуються змісту опублікованої інформації залишаються проблемними та досі не вирішеними у правовому полі України. Зокрема, це стосується розміщення протиправного контенту в мережі Інтернет (зокрема, пропаганда расової, національної чи релігійної нетерпимості, прояви сепаратизму, наклепи та образи, дитяча порнографія тощо) та протидії цьому явищу на національному рівні.

Розглядаючи питання протидії цьому негативному явищу та попередження можливих наслідків розміщення такої інформації, слід вказати, що відповідно до ст. 15 Конституції України цензура заборонена, а ст. 34 Конституції передбачає право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. При цьому, кожному гарантується право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Вказані права можуть бути обмежені законодавством в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

З метою надання можливості реалізації вказаних положень доцільно у чинному законодавстві передбачити порядок та підстави блокування та видалення протиправного контенту. Здійснення цього можливо у розрізі заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.

Враховуючи спрямованість вказаного заходу протидії, на наш погляд, доцільно розширити положення, що стосуються «тимчасового доступу до речей і документів» додатковим заходом забезпечення кримінального провадження – «блокування доступу до інформації», поширивши на нього порядок застосування тимчасового доступу до речей і документів.

Передбачається, що у разі виявлення протиправного контенту, суд (слідчий суддя) приймає рішення щодо тимчасового блокування інформації (з метою попередження зміни місця її перебування та поширення), у разі доведення правоохоронними органами наявності складу злочину та встановлення судом протиправного характеру заблокованої інформації, рішення про її видалення прийматиметься судом одночасно із винесенням вироку.