FANDOM


Назва нового (оновленого) термінуРедагувати

цифрові дані

Текст значення нового термінуРедагувати

закодовані цифровим способом аналогові сигнали, зафіксовані на матеріальному носії та доступні для обробки телекомунікаційними системами

Чинний термінРедагувати

(Назва, значення чинного терміну з посиланням на Закон (за наявності), або варіанти доктринального чи нормативного тлумачення з посиланням на джерело або без посилання)

дані - інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки (Закон України "Про телекомунікації")

Приклади тотожних або близьких за змістом термінів, використаних у іноземних або міжнародних нормативно-правових актахРедагувати

Data - the basic elements that can be processed or produced by a computer(Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare [1])

Обсяг терміну:Редагувати

Перелік термінів, що є похіднимиРедагувати

комп'ютерна інформація, телекомунікації, телекомунікаційна система, термінація трафіка, комп'ютерна програма, обіг цифрових даних, обробка цифрових даних, інформаційний ресурс (контент),

Перелік термінів, від яких обговорюваний термін походитьРедагувати

аналоговий сигнал

Науковий коментар терміну з точки зору технічного фахівцяРедагувати

цифрові дані - інформація у вигляді чисел, відображених у параметрі(ах)  фізичної величини (фізичного процесу), цифрові дані можуть бути отримані при перетворенні аналогових сигналів.

Науковий коментар з точки зору гуманітарія, юристаРедагувати

Науковий коментар філологаРедагувати

(етимологія слова-назви, оцінка досконалості побудови речення, в якому уособлюється зміст терміну)

Література де зустрічається термін "Цифрові дані":

Горвард Джонсон. Высокоскоростная передача цифровых данных: высший курс черной магии / Мартин Грэхем. - К.: Вильямс, 2005. - С. 1024.

Шнайер Брюс. Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире / К.: Питер, 2003. - С. 370.